Order Pizza, Sushi, ... Delivery Online

Luxembourg

A website made for online food delivery in Luxembourg

How it works


1. Where are you at?

Enter your Zip-code


2. Choose a restaurant

where you want to order


3. Choose a menu

yummy pizza, sushi


4. Checkout

and enjoy your meal!


Order Yummy Food Everywhere !

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Hobscheid


- Gruppetto

Rue de Kreuzerbuch,Hiehl,In der Schmalt,Rue de Koerich,Rue de Septfontaines,Rue de Steinfort,Donatusgaessel,Grand-Rue,Rue de l'Eau,Rue Saint Donat,Bickeltchen,Fraigaart,Henneschtgaass,Rue du Merschgrund,Rue du Neuort,Rue Muhlenberg,Rue Tresch,Cité Um Beinertchen,Kempemillen,Rue Brill,Rue d'Eischen,Rue de la Laiterie,Rue de l'église,Rue du Cimetière,An der Steekaul