Order Pizza, Sushi, ... Delivery Online

Luxembourg

A website made for online food delivery in Luxembourg

How it works


1. Where are you at?

Enter your Zip-code


2. Choose a restaurant

where you want to order


3. Choose a menu

yummy pizza, sushi


4. Checkout

and enjoy your meal!


Order Yummy Food Everywhere !

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Elvange


- Gruppetto

An der Laach,Gruefwee,Haaptstrooss,Kierchewee,Kraizerbucherstrooss,Millewee,Naerdenerstrooss,A Frantzen,Cité Ovenacker,Op der Zoepp,Rue de Burmerange,Rue d'Ellange,Rue d'Emerange,Rue de Mondorf,Rue des Champs,Rue des Prés,Rue de Wintrange,Rue du Bois,Rue Guillaume Bertrand,Rue Marie-Josée Deny,Rue Nicolas Brucher,Rue Pierre Diederich,Schoulstrooss,Al Wangerten,Cité Waertzgaertchen